Jancis Robinson mottar ærestittel

-Ingen har gjort mer for å utdanne folk i verden om vin