Farvel til hodepinen eller?

Merk deg ordet quercetin om du sliter med hodepine.